Nieuwsbrief zakelijk december 2023

Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het gebied van verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over een van de onderwerpen? Wij horen graag van u!

Goede algemene voorwaarden verkleinen risico op schadeclaims

Fouten maken is menselijk. Als ondernemer kunt u een fout maken waar een klant u voor aansprakelijk kan stellen. U kunt schade die hieruit voorkomt beperken door claims te voorkomen. Bijvoorbeeld door voorafgaand aan een opdracht duidelijke afspraken te maken met uw klant. Een essentieel onderdeel hiervan zijn de algemene voorwaarden. Hierin staan de regels die gelden als een klant bij u een product koopt of een dienst afneemt. Denk aan betalingstermijn, aansprakelijkheid, garantie, leveringsvoorwaarden en overmacht. Bedenk bij het opstellen van de algemene voorwaarden dat ze niet onredelijk mogen zijn en dat u informatieplicht heeft. Lees meer hierover op Ondernemersplein.nl.

Hoewel u zich met de algemene voorwaarden voor een groot deel kunt indekken voor schade die uw bedrijf, product of dienst veroorzaakt, is het geen vervanging van verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) en beroepsaansprakelijkheid (BAV). Neem voor meer informatie contact met ons op.

Belastingmaatregelen 2024

Als ondernemer heeft u recht op meerdere aftrekposten voor de belasting. Daardoor betaalt u minder belasting en kunt u een groter deel van de inkomsten gebruiken voor uw bedrijf. Twee voorbeelden hiervan zijn de mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek. Hiervoor werden ondanks de demissionaire status van het kabinet toch voorstellen gedaan deze met ingang van 1 januari 2024 te verlagen. Dat betekent dat u over een groter deel van de winst belasting gaat betalen.
– Mkb-vrijstelling: van 14% naar 13,31%
– Zelfstandigenaftrek: van € 5.030 naar € 3.750


Kijk voor alle maatregelen in het Belastingplan 2024.

Belastingwijzigingen kunnen gevolgen hebben voor uw pakket aan financiële producten. Hoe dat voor u uitpakt is afhankelijk van uw individuele omstandigheden. Maak een afspraak en wij geven u graag inzicht, zodat u weet welke beslissingen u kunt nemen.

Stijging bouwkosten effect op brandverzekering

Het dagelijks leven blijft duurder worden. De Conjunctuurenquête Nederland meldt: ‘Meer dan de helft van de ondernemers ziet prijsstijgingen als meest zorgelijke ontwikkeling voor hun bedrijf in het komende jaar. Want in hoeverre ondernemers gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk.’ Ook bouwkosten zijn in de afgelopen jaren explosief gestegen. Dit heeft direct effect op het verzekerde bedrag van uw brandverzekering. Is deze te laag om schade volledig te kunnen herstellen, dan draait u voor het ontbrekende deel zelf op.

Neem het zekere voor het onzekere en check of de verzekerde som overeenstemt met de waarde van het verzekerde object. Wij helpen u graag het te verzekeren bedrag vast te stellen. Voor het bepalen van de waarde brengen wij u in contact met een erkende makelaar of taxateur die de taxatie van uw gebouw(en) en inventaris kan verrichten. Meer weten? Wij horen u graag!

Personeel binnenhalen en behouden met tertiaire arbeidsvoorwaarden

Als u iemand in dienst neemt, maakt u afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Met de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bent u ongetwijfeld bekend. Maar kent u ook de tertiaire arbeidsvoorwaarden? Deze worden nogal eens onder de secundaire geschaard, maar er is een betekenisverschil. Bij tertiair gaat het namelijk niet om afspraken die tot uitdrukking komen in geld of een vergoeding. Het gaat wel over voorzieningen en faciliteiten zoals een bedrijfsuitje, elke dag gratis vers fruit, inspirerende werkomgeving, sporten onder werktijd, etc. Hoewel geld en vergoedingen belangrijk zijn, waarderen medewerkers de voorwaarden die op de ‘derde plek’ staan zeer. Hiermee vergroot u de kans om goed personeel binnen te halen en te behouden.


Bovendien hebben blije en vitale medewerkers direct positief effect op verzuim binnen uw bedrijf. Ga daarom aan de slag met tertiaire arbeidsvoorwaarden! Breng in kaart wat u uw werknemers al biedt en wat u nog kunt toevoegen. Meer informatie over verzuim beperken, verkrijgt u bij ons.

Winterbanden auto van de zaak: wie betaalt?

Normaal gesproken neemt u als werkgever de kosten van de auto van de zaak voor uw rekening. Naast de aanschaf betaalt u het onderhoud, de verzekering en de brandstof. De bestuurder van de auto moet er zelf voor zorgen dat hij/zij veilig kan rijden. Daarom zijn winterbanden niet automatisch voor rekening van de werkgever. Welke afspraken heeft u met uw werknemer (of bij leaseauto’s met de leasemaatschappij)? Bij het beslissen van wie er betaalt, geven we u twee overwegingen mee:
– De kosten van winterbanden zijn veel lager dan de kosten als gevolg van (letsel-)schade als de werknemer bij glad weer slipt.
– Een vergoeding aan uw werknemer voor de aanschaf, montage en opslag van winterbanden, zijn intermediaire kosten. Dat is geen loon maar een terugbetaling van voorgeschoten zakelijke kosten. Dat betekent dat er geen loonheffingen over verschuldigd zijn.
(Bron: RendementOnline)

Bij elke situatie past een verzekeringsoplossing op maat. Wij helpen u hier graag bij.